IT News

www.youos.com OS under browser

Anda mungkin pernah dengar virtual OS, virtual PC dan lain-lain. Jika anda menjalankan program tersebut, anda serasa mempunyai komputer lain di dalam komputer anda. Anda bisa menjalankan 2 OS sekaligus atau mungkin lebih dalam 1 komputer pada waktu yang bersamaan.